Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en socialnämnd för dess agerande i samband med inskränkning i den lokala alkoholhandeln under en sommarfestival

Kommunal förvaltning Alkohollagen (2012:1622) Dokumentation Myndighetsutövning, gränsen för
Tillbaka till söka beslut