Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tjänsteman hos Länsstyrelsen i Jämtlands län som brustit i saklighet vid kontakter med en enskild

En tjänsteman hos länsstyrelsen har i mejl till en enskild vid flera
tillfällen uttryckt sig på ett sätt som strider mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen, bl.a. genom att lämna felaktiga uppgifter och uttala sig om hur vissa skador uppstått utan att ha ett tillräckligt underlag för sina slutsatser. JO ser allvarligt på tjänstemannens agerande och kritiserar honom för det.

Tillbaka till söka beslut