Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tjänsteman inom hemtjänsten i Lindesbergs kommun för att hon i en djurskyddsanmälan till länsstyrelsen lämnade ut uppgifter rörande en person hon arbetade hos

Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretess
Tillbaka till söka beslut