Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tjänsteman vid Kriminalvården, anstalten Skenäs, för agerandet i samband med att en intagen deltog vid en huvudförhandling

En intagen medverkade i en rättegång genom videolänk från anstalten. I rummet närvarade även en kriminalvårdare som under förhandlingen instruerade den intagne om vad han skulle säga.

JO konstaterar att ett sådant förfarande uppenbart ligger utanför Kriminalvårdens uppdrag. Hon framhåller att det var särskilt bekymrande att förhandlingen skedde via videolänk, eftersom det då kan vara svårt för rättens ordförande att utöva sitt ansvar för ordningen beträffande det som pågår i ett sådant utrymme.

Kriminalvårdaren får kritik för sitt agerande.

Tillbaka till söka beslut