Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tjänsteman vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun för att han i en privat angelägenhet gav sken av att han agerade som anställd vid kommunen

En tjänsteman vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun företrädde en bekant i en rättslig angelägenhet gentemot ett bolag. I kontakterna med bolaget använde tjänstemannen sin mejladress vid kommunen och sin mejlsignatur. Vid ett tillfälle ringde han till bolaget och presenterade sig som anställd vid kommunen och förklarade att han höll på att jobba med det aktuella ärendet.

Tjänstemannen får kritik för att han i en privat angelägenhet agerade på ett sätt som gav sken av att han uppträdde i sin egenskap av anställd vid kommunen.

Tillbaka till söka beslut