Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ett kommunalt bolag för att i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar bl.a. ha lämnat felaktiga uppgifter till sökanden

Kommunal förvaltning Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut