Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ett kommunalt bostadsbolag för brister i handläggningen av en begäran om att få ut allmänna handlingar; bl.a. uttalanden om skyldigheten att lämna fullföljdshänvisning

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Fullföljdshänvisning
Tillbaka till söka beslut