Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för att ha brustit i sin kommunikationsskyldighet genom att skicka handlingar till annan adress än den försäkrades folkbokföringsadress

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Kommunicering Underrättelse
Tillbaka till söka beslut