Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för långa handläggningstider och bristande service i de fem ärenden som utgjorde underlag för utredningen av ett initiativärende med anledning av kassans omorganisation (dnr 4346-2008)

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut