Tillbaka till söka beslut

Kritik mot förutvarande Socialnämnden, nuvarande Arbetsmarknads- och socialnämnden, i Borlänge kommun för att en omhändertagen flicka inte fått någon skolundervisning under tiden som socialtjänsten sökte efter ett nytt familjehem åt henne

AA omhändertogs enligt LVU i mars 2012 och placerades i ett familjehem. I juli 2012 sade familjehemmet upp sitt uppdrag. Socialnämnden bedömde att AA inte skulle delta i skolundervisning under tiden som socialnämnden sökte efter ett nytt familjehem åt henne. Först december 2012 fann socialtjänsten ett nytt lämpligt familjehem åt AA. Förutvarande Socialnämnden i Borlänge kommun kritiseras för att AA inte fått någon ordnad skolundervisning under en hel termin.

Tillbaka till söka beslut