Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Härnösand för långsam och passiv handläggning av flera mål om kriminalvård. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i mål som inte är förtursmål

JO har vid flera tillfällen tidigare kritiserat Förvaltningsrätten i Härnösand för alltför långa handläggningstider i mål som inte är förtursmål, bl.a. efter en inspektion av domstolen i april 2019 samt i två beslut från september och oktober samma år.

I detta beslut får förvaltningsrätten kritik av chefsJO för långsam och passiv handläggning av flera mål om kriminalvård. I ett av målen uppgick handläggningstiden till drygt två år och två månader och i de övriga målen till mer än ett år och sju månader. Även om förvaltningsrätten inte kan lastas för hela fördröjningen borde domstolen enligt chefsJO ha vidtagit åtgärder i vissa delar av handläggningen för att driva målen framåt och säkerställa en kortare handläggningstid.

ChefsJO konstaterar vidare att förvaltningsrätten har lagt ned ett stort arbete för att komma till rätta med balanserna av mål vid domstolen och att det har gett ett visst resultat. Samtidigt är handläggningstiderna alltjämt för långa i flera måltyper och statistik från Domstolsverket visar att handläggningstiderna för mål som inte är förtursmål totalt sett ökade under det gångna året, trots det arbete som domstolen lagt ned. Det är enligt chefsJO en mycket bekymmersam utveckling.

Beslutet lämnas över till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Tillbaka till söka beslut