Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för att ha tillämpat en ordning vid förordnande av offentliga biträden som missgynnat personer som i och för sig uppfyllt lämplighetskraven

Tillbaka till söka beslut