Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Uppsala för långsam handläggning av ett mål om ledsagarservice. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

Ett mål om ledsagarservice avgjordes inte förrän drygt ett år och tre månader efter att det kom in till domstolen. Förvaltningsrätten kritiseras för den långa handläggningstiden.

Av beslutet framgår att domstolen under en längre tid har haft en ansträngd arbetssituation och svårigheter att möta en ökad måltillströmning. De åtgärder som domstolen hittills har vidtagit tycks enligt chefsJO ha fått viss positiv effekt. Handläggningstiderna för socialförsäkringsmålen och skattemålen är dock fortfarande för långa. Domstolens prognos framåt är att situationen kommer att förbättras ytterligare. ChefsJO understryker vikten av att arbetet för att nå kortare handläggningstider och lägre målbalanser fortsätter samt att kontinuerlig uppföljning sker.

Beslutet lämnas över till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Tillbaka till söka beslut