Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Göteborgs djurförsöksetiska nämnd med anledning av handläggningen av en ansökan om etiskt godkännande av djurförsök

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Ansökan Objektivitet, opartiskhet, saklighet

Kritik mot en djurförsöksetisk nämnd för att den på eget initiativ har ändrat i en ansökan i syfte att undvika att beakta vissa uppgifter som lämnats där.

Tillbaka till söka beslut