Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Göteborgs tingsrätt för bristande behörighetskontroll av nämndeman

Allmänna domstolar Föräldrabalken - FB Rättegångsbalken - RB Behörighet God man/förvaltare

En person tjänstgjorde som nämndeman vid sex brottmålsförhandlingar trots att han inte var behörig då han hade förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Tingsrätten kritiseras för sin bristande kontroll av nämndemannens behörighet.

Tillbaka till söka beslut