Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Göteborgs tingsrätt för bristande behörighetskontroll av nämndeman

En person tjänstgjorde som nämndeman vid sex brottmålsförhandlingar trots att han inte var behörig då han hade förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Tingsrätten kritiseras för sin bristande kontroll av nämndemannens behörighet.

Tillbaka till söka beslut