Tillbaka till söka beslut

Kritik mot grundskola som inför en elevs övergång till gymnasiet lämnat ut sekretesskyddade uppgifter till den mottagande gymnasieskolan. De två skolorna tillhörde olika nämnder och ingick därmed i olika myndigheter

Utbildning ,forskning, studiestöd Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Barn/ungdom Sekretess
Tillbaka till söka beslut