Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Individ- och familjenämnden i Nybro kommun för handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd

En enskild, som ansökte om ekonomiskt bistånd, beviljades under utredningstiden bistånd till livsmedel i form av rekvisitioner. Ekonomiskt bistånd bör utformas så att biståndsmottagaren själv ges utrymme att planera och fatta beslut om den egna ekonomin inom ramen för det erhållna biståndet. Endast om mycket speciella omständigheter föreligger bör bistånd per rekvisition kunna godtas. Det har inte framkommit att sådana omständigheter varit för handen i detta fall. Nämnden förtjänar kritik för handläggningen.

Tillbaka till söka beslut