Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kärlmottagningen vid Centralsjukhuset Kristianstad för att en patient felaktigt har debiterats en avgift för att ha uteblivit från en erbjuden hälsoundersökning (aortascreening)

För att en region ska få ta ut en avgift för uteblivet besök inom hälso- och sjukvården krävs att besöket är avtalat. I Region Skåne erbjuds män över 65 år en undersökning av stora kroppspulsådern, s.k. aortascreening. ChefsJO konstaterar att endast en kallelse med ett erbjudande om sådan undersökning inte innebär att det är fråga om ett avtalat besök. Kärlmottagningen vid Centralsjukhuset Kristianstad kan därför inte undgå kritik för att i kallelser till sådana undersökningar ha angett att ett uteblivet besök debiteras patienten och även för att ha debiterat en avgift i ett enskilt fall.

Tillbaka till söka beslut