Tillbaka till söka beslut

Kritik mot kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för bristande motivering av ett beslut att inte bevilja parkeringstillstånd

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 20 Beslutsmotivering, utformning av beslut

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun avslog en begäran om parkeringstillstånd för en rörelsehindrad person. Beslutet var så bristfälligt motiverat att det var omöjligt för personen att förstå varför kommunstyrelsen inte beviljade hans ansökan. Kommunstyrelsen får kritik av JO.

Tillbaka till söka beslut