Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för att inte ha erbjudit intagna utomhusvistelse i tillräcklig omfattning i samband med beslut om avskildhet

En intagen har klagat på att han inte har getts möjlighet till en timmes daglig utomhusvistelse i samband med flera placeringar i avskildhet.

JO understryker i beslutet att en timmes daglig utomhusvistelse är en grundläggande rättighet som intagna bara kan nekas om det finns synnerliga skäl. Av utredningen i ärendet drar hon slutsatsen att det i anstalten Mariefred har rått en felaktig uppfattning om att denna rättighet inte gäller vid beslut om avskildhet. Enligt JO är det mycket allvarligt, och det får hållas för visst att den bristande kunskapen hos anstaltens personal har begränsat de intagnas möjligheter att vistas utomhus. JO kritiserar anstalten och förutsätter att rutinerna nu har setts över så att utomhusvistelse möjliggörs i större utsträckning även i samband med beslut om avskildhet.

Tillbaka till söka beslut