Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tidaholm, för att utan lagstöd ha gjort noteringar på frimärkena på intagnas försändelser

Anstalten Tidaholm har tillämpat en rutin som inneburit att personalen har gjort noteringar på frimärken som frankerat inkommande försändelser till intagna. JO kritiserar anstalten för att ha tillämpat en rutin som saknar lagstöd.

Rutinen har tidigare varit aktuell i ett ärende hos JO. Det ärendet avslutades utan utredning, men i beslutet hänvisade JO till att en anstalt fått kritik för att utan stöd i lag regelmässigt ha skrapat eller klippt bort frimärken från brev till intagna. Trots att JO hade skickat det beslutet till anstalten för kännedom hade verksamhetsstället fortsatt med sin rutin. JO är förvånad över hanteringen.

Tillbaka till söka beslut