Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Ystad, för att en intagen som placerats i avskildhet inte blev undersökt av läkare m.m

En kvinnlig intagen med psykiatrisk problematik var vid flera tillfällen placerad i avskildhet på grund av att det fanns risk för hennes säkerhet till liv eller hälsa. I beslutet kritiseras anstalten Ystad för att den intagna vid ett av tillfällena inte undersöktes av läkare i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 10 § fängelselagen. Anstalten får vidare kritik för upprepade dokumentationsbrister, bl.a. när det gäller läkares bedömning efter en sådan undersökning och då den intagna hade placerats i ett bostadsrum med begränsad utrustning. I beslutet berörs även Kriminalvårdens brist på platser för kvinnliga intagna med psykisk sjukdom och dåligt psykiskt mående.

Tillbaka till söka beslut