Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården för att en intagen under lång tid förblev placerad i avskildhet till följd av den ansträngda beläggningssituationen

En intagen som placerades i avskildhet av konstellationsskäl förblev avskild under några månader eftersom det saknades en ledig s.k. SRI-plats i någon anstalt av säkerhetsklass 1.

JO kritiserar Kriminalvården för att avsaknaden av en sådan plats resulterade i att den intagne var placerad i avskildhet under lång tid. Hon uttalar att det inte är förenligt med vare sig bestämmelsen i 2 kap. 1 § fängelselagen eller en human kriminalvård, och inte heller ägnat att underlätta återanpassning i samhället.

Ärendet illustrerar på ett tydligt sätt de följder som den fortsatt mycket höga beläggningen får, här för myndighetens möjlighet att besluta om adekvata placeringar och s.k. inre differentiering. Av utredningen framgår att bl.a. antalet SRI-platser är förhållandevis få men att behovet är stort. Enligt JO framstår det som angeläget att Kriminalvården i samband med de ut- och nybyggnationer som pågår av häkten och anstalter överväger behovet av att inrätta fler sådana platser.

Tillbaka till söka beslut