Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, frivården Sollentuna, för att ha överträtt repressalieförbudet i förhållande till en anställd som använt sin yttrandefrihet på Facebook

En anställd vid Kriminalvården blev inkallad till personalsamtal sedan det kommit till myndighetens kännedom att hon gett uttryck för vissa åsikter på Facebook. Vid samtalen informerades hon om att det kunde vara lämpligt att hon låser sin Facebookprofil så att den inte är offentlig. Därefter hölls ytterligare samtal mellan den anställda och en annan arbetsgivarrepresentant. Dessa handlade bl.a. om att Facebookprofilen hade varit offentlig och vilka konsekvenser detta kunde få.

JO anser att de aktuella samtalen inte kan uppfattas på annat sätt än att Kriminal-vården varit missnöjd med att den anställda hade spridit sina åsikter offentligt på Facebook. Samtalen har innefattat missnöjesyttringar och tillrättavisande uttalanden som syftat till att få henne att begränsa spridningen av sina åsikter. JO:s slutsats är att de åtgärder som Kriminalvården vidtagit till följd av att den anställda använt sin yttrandefrihet har stått i strid med repressalieförbudet. Myndigheten får kritik för det inträffade.

Tillbaka till söka beslut