Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, häktet Kronoberg, för underlåtenhet att dokumentera att en intagen har placerats i ett rum med begränsad utrustning

Tillbaka till söka beslut