Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, häktet Örebro, för öppnande av en försändelse från en offentlig försvarare m.m.

En offentlig försvarare lämnade i receptionen på ett häkte ett brev till en intagen. Kuvertet var förtryckt med advokatfirmans namn och logotyp samt försett med den intagnes namn. Häktespersonalen på den intagnes avdelning öppnade brevet av misstag. Anmälaren menade att personalen måste ha undersökt innehållet och missat att lägga tillbaka en del av det i kuvertet.

JO kritiserar häktet för att brevet öppnades. Hon ser allvarligt på det inträffade eftersom rätten till förtrolig kommunikation är grundlagsskyddad. Utredningen ger dock inte tillräckligt stöd för att hon ska kunna dra någon säker slutsats om hur brevet hanterades efter öppnandet.

Såvitt JO kan förstå underrättades den intagne inte om händelsen. Det är inte förenligt med Kriminalvårdens egna anvisningar, som enligt JO:s mening ger uttryck för en lämplig ordning. Hon anser att en intagen i ett fall som detta bör få information om vem eller vilka som råkade öppna försändelsen, om någon tog del av innehållet och när det inträffade.

Tillbaka till söka beslut