Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, huvudkontoret, för långsam handläggning av ett ärende rörande omprövning av särskilda villkor

Kriminalvårdens, huvudkontoret, handläggningstid i ett ärende angående omprövning av särskilda villkor har uppgått till drygt två och en halv månad. Kriminalvården, huvudkontoret, kritiseras för det inträffade. I beslutet tar JO även ställning till Kriminalvårdens, anstalten Kumla, handläggning av det aktuella ärendet.

Tillbaka till söka beslut