Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, Transporttjänsten, för att en underårig, som var omhändertagen enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, tvingades övernatta i häkte i samband med transport till en domstolsförhandling

Kriminalvård Häktesförordningen (2010:2011) Instruktion för Kriminalvården, förordningen (2007:1172) med Barn/ungdom Dokumentation Häkte Underrättelse

En person som var omhändertagen enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) transporterades av Kriminalvårdens transporttjänst från ett ungdomshem utanför Enköping till Värmlands tingsrätt i Karlstad och tillbaka. Transporten tog två dygn i anspråk och medförde två övernattningar i häkte för den unge. Kriminalvården kritiseras för det sätt på vilket transporten planerades och genomfördes.

Tillbaka till söka beslut