Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att efterforskningsåtgärder i utmätningsärende inte dokumenterats

Kronofogdemyndigheten Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF Utsökningsbalken - UB Dokumentation Information Objektivitet, opartiskhet, saklighet Utmätning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut