Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kronofogdemyndigheten för handläggningen av betalning i ett utsökningsmål

Ett bolag betalade sin skuld hos Kronofogdemyndigheten. Myndigheten får kritik för dröjsmål med att bokföra betalningen.

Tillbaka till söka beslut