Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad för att ett inlägg på ett biblioteks Instagramkonto inte uppfyllde regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet

Efter att en författare skrivit en uppmärksammad tidningsartikel publicerade ett bibliotek ett inlägg på Instagram med information om att böcker av författaren gallrats ut och skänktes bort.

Enligt JO var informationen som inlägget förmedlade inte korrekt och det riskerade att
uppfattas som att biblioteket gallrade böckerna på grund av de åsikter författaren gett
uttryck för. Publiceringen av inlägget uppfyllde därför inte regeringsformens krav på
saklighet och opartiskhet. En kulturnämnd kritiseras för det inträffade.

I beslutet uttalar JO sig också mer allmänt om bibliotekens deltagande på sociala
medier och framhåller behovet av en ordning som minimerar risken för
obetänksamma eller förhastade inlägg.

Tillbaka till söka beslut