Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län för underlåtenhet att avgöra ett återförvisat ärende

Naturvårdsverket upphävde en länsstyrelses beslut om godkännande av en älgförvaltningsplan och återförvisade ärendet för förnyad handläggning. Länsstyrelsen bedömde att en älgförvaltningsgrupp behövde samtycka till ändringar i älgförvaltningsplanen för att det återförvisade ärendet skulle kunna avgöras. Gruppen lämnade inget sådant samtycke. Därför avgjorde länsstyrelsen inte ärendet.

JO tar inte ställning till om älgförvaltningsgruppens samtycke var nödvändigt. Även om länsstyrelsen bedömde att det krävdes, var det enligt JO fel att inte avgöra ärendet. JO uttalar att om enighet inte kunde nås med gruppen om hur planen skulle ändras, borde begäran om godkännande av planen ha avslagits. Länsstyrelsen får kritik för underlåtenheten att avgöra ärendet.

Tillbaka till söka beslut