Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Lantmäterimyndigheten i Hallands län (nuvarande Lantmäteriet) för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut