Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun för handläggningen av en ansökan om tillstånd och offentlig kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) avseende ett katthem

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring Dokumentation Tillsyn Åtal
Tillbaka till söka beslut