Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Mora tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om rättelse av en dom

Tingsrätten rättade en dom där antalet timmar ungdomstjänst av misstag blivit fel. Den ansvariga domaren kritiseras för
1. att inte ha berett parterna tillfälle att yttra sig före beslutet om rättelse,
2. att inte ha skrivit ett beslut med överklagandehänvisning och skickat det till parterna,
samt
3. att inte ha antecknat rättelsebeslutet på vare sig originaldomen eller övriga exemplar av domen.

Tillbaka till söka beslut