Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Munkebäcksgymnasiet i Göteborgs kommun för agerande i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

En gymnasieskola förbjöd ett politiskt partis ungdomsförbund att under en informationsdag i skolan sprida ett flygblad. Beslutet motiverades med att budskapet i skriften stod i strid med skolans värdegrund samt att spridningen inte var möjlig av ordningsskäl. Av utredningen i ärendet framgår att skolan förhandsgranskat de skrifter som de deltagande partierna avsåg att sprida under informationsdagen. Skolans agerande bedöms stå i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. Skolan kritiseras såväl för beslutet att förbjuda spridningen av flygbladet som för rutinen att förhandsgranska material.

Tillbaka till söka beslut