Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Naturvårdsverket för att i strid med jaktlagstiftningen ha tillåtit skyddsjakt på lodjur

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut