Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för bristfällig utformning av beslut i ett ärende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialtjänst och LSS Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut