Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) angående handläggningen av tre ärenden; fråga bl.a. om förbigående av ombud, krav på protokollsjustering samt utformningen av besked om avslutande av ärenden

Diskrimineringsombudsmannen Anmälan Dokumentation Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut