Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Omsorgsnämnden i Hedemora kommun för att beräkningsregler som strider mot socialtjänstlagen har tillämpats vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd

Enligt 4 kap. 1a § socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2008, får hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år tjäna upp till ett halvt prisbasbelopp per kalenderår utan att beräkningen av familjens behov av ekonomiskt bistånd ska påverkas. Inkomster över den gränsen får beaktas vid beräkningen.

Omsorgsnämnden i Hedemora kommun kritiseras för att lagändringen inte uppmärksammats och för att nämnden under ett antal år tillämpat beräkningsregler som strider mot lagen vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd.

Tillbaka till söka beslut