Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ordföranden vid Myndighetsnämnd Bygg och Miljö i Vårgårda kommun för att i hemlighet ha gjort en ljudinspelning vid ett möte i ett tillsynsärende

I ett tillsynsärende enligt miljöbalken hölls på begäran av den som anmälts och en anhörig till honom ett möte med nämndens ordförande och handläggaren i ärendet. Vid mötet blev den anhörige uppretad och höjde tonläget. Uppgifterna går isär om det förekom hot samt kränkande och nedsättande uttalanden mot handläggaren. Någon gång under mötet startade ordföranden en ljudinspelning på sin telefon utan att berätta det.

JO konstaterar att en myndighet, utom när det av särskilda skäl är nödvändigt, inte får spela in ett möte utan att i förväg informera övriga deltagare om det. I detta fall har det enligt JO inte framkommit att situationen var sådan att det var nödvändigt att avstå från att upplysa om att en inspelning skulle startas. Ordföranden får därför kritik.

Tillbaka till söka beslut