Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ordförandena i två kommunala nämnder för ett uttalande i brev till skolpersonal rörande organisationers möjligheter att lämna politisk information i skolor

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut