Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar

I ärendet får överförmyndarnämnden allvarlig kritik för att nämnden återsände en originalhandling till en god man när en person begärt att få ta del av den. Vidare kritiseras nämndens hantering av ett överklagande.

Tillbaka till söka beslut