Tillbaka till söka beslut

Kritik mot polisen för det sätt som en kroppsbesiktning – urinprovstagning utomhus i ett buskage – verkställdes

Polisväsendet Utlänningsärenden Rättegångsbalken - RB Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut