Tillbaka till söka beslut

Kritik mot polisen för långsam handläggning av bedrägeriärenden – en granskning av handläggningstiderna vid en bedrägerirotel i Stockholm

Polisväsendet Rättegångsbalken - RB JO-inspektion Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut