Tillbaka till söka beslut

Kritik mot polisens och åklagares åtgärder i ett ärende i vilket en fordonsförare förnekat att han gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse men gjort en s.k. förskottsbetalning av böter

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning
Tillbaka till söka beslut