Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten för att sekretessbelagda uppgifter från en nedlagd förundersökning lämnades ut. Även uttalanden om skyldigheten för myndigheter och tjänstemän att biträda JO i en utredning

En person begärde hos Polismyndigheten ut handlingar från en nedlagd förundersökning. Tjänstemannabeskedet var att endast beslutet om att lägga ned förundersökningen skulle lämnas ut. Trots det lämnades den s.k. brottsrapporten ut. Brottsrapporten innehöll sekretessbelagda uppgifter som röjdes genom utlämnandet. JO kritiserar Polismyndigheten för det.

JO konstaterar att det genom utredningen inte helt har kunnat klarläggas vad som
föregick utlämnandet och uttalar att det är otillfredsställande. Med anledning av brister
i Polismyndighetens utredning av händelsen och mot bakgrund av andra iakttagelser
och erfarenheter i sin tillsynsverksamhet gör JO uttalanden om skyldigheten för
myndigheter och tjänstemän att biträda JO i en utredning.

Tillbaka till söka beslut