Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Norrbotten, polisområde Norra Lappland, för långsam handläggning av kriminal- och trafikärenden

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut