Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för att en anhållen person inte bereddes möjlighet att i enrum samtala med en offentlig försvarare

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Bemötande Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut