Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för att en person som skulle föras till ett LVM-hem fick tillbringa fem dygn i polisarrest innan transporten genomfördes

Kriminalvård Polisväsendet Socialtjänst och LSS Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM Arrest Frihetsberövande Omhändertagande Verkställighet
Tillbaka till söka beslut