Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för att en person som skulle föras till ett LVM-hem fick tillbringa fem dygn i polisarrest innan transporten genomfördes

Tillbaka till söka beslut